ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม เป็นประจำของทุกปี

ประเพณี ของชาวภูไทคำชะอีที่สืบทอดมายาวนาน ชมขบวนแห่ฟ้อนภูไทอันตระการตากว่า 10 ขบวน ความยาวกว่า 1 กิโลเมตร การรวมตัวของชาวบ้านด้วยความพร้อมเพรียงร่วมใจกันในการสืบสานวัฒนธรรมอันดี งามให้คงอยู่คู่ชนเผ่าภูไทตลอดไป

 

แสดงความคิดเห็นจากเฟสบุค

แสดงความคิดเห็นจากระบบสมาชิก

อีเมล์ของคุณจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ให้ป้อนทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *