,

นาง เมียนายอุตริ
ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์
  แผนภูมิบรรพบุรุษ (พ่อ-แม่ ปู่-ย่า ตา-ยาย)
     
  ?
   
   
  ?
    
    
    
  ?
   
    
   
    
  ?
   
   
  ?
    
    
    
  ?
   
  รายละเอียด บุตร-ธิดา
  บิดาหรือมารดา (U) ?
  วันเดือนปีเกิด
  วันเดือนปีที่เสียชีวิต
  บิดา?
  มารดา?
  บิดาหรือมารดา (U) ?
  วันเดือนปีเกิด
  วันเดือนปีที่เสียชีวิต
  บิดา?
  มารดา?
  บุตร ธิดา
  Fนาง เมียนายอุตริ
  วันเดือนปีเกิดหนองเอี่ยนทุ่ง
  วันเดือนปีที่เสียชีวิต
  แต่งงานกับ นายอุตริ สุวรรณไตรย์ ที่ หนองเอี่ยนทุ่ง
  รายละเอียด - คู่สมรส
  บิดาหรือมารดา (M) นายอุตริ สุวรรณไตรย์
  วันเดือนปีเกิด
  วันเดือนปีที่เสียชีวิต
  แต่งงานกับ นาง เมียนายอุตริ ที่ หนองเอี่ยนทุ่ง
  บิดานายสุเมธ สุวรรณไตรย์
  มารดานางเขมา
  บิดาหรือมารดา (F) นาง เมียนายอุตริ
  วันเดือนปีเกิดหนองเอี่ยนทุ่ง
  วันเดือนปีที่เสียชีวิต
  แต่งงานกับ นายอุตริ สุวรรณไตรย์ ที่ หนองเอี่ยนทุ่ง
  บิดา?
  มารดา?
  บุตร ธิดา
  แผนผังทายาท