ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม เป็นประจำของทุกปี

ประเพณี ของชาวภูไทคำชะอีที่สืบทอดมายาวนาน ชมขบวนแห่ฟ้อนภูไทอันตระการตากว่า 10 ขบวน ความยาวกว่า 1 กิโลเมตร การรวมตัวของชาวบ้านด้วยความพร้อมเพรียงร่วมใจกันในการสืบสานวัฒนธรรมอันดี งามให้คงอยู่คู่ชนเผ่าภูไทตลอดไป

 

ห้วยบังอี่

ตรงที่เป็นหมู่บ้านคำชะอี ก่อนหน้าที่จะกำเนิดเกิดเป็นหมู่บ้านนั้น ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณดงป่าหนาทึบอันกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นดงที่อุดมสมบูรณ์มากและมีเนินเขาหลายลูกที่เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสายกระจัดกระจายอยู่ มีลำห้วยที่ใหญ่และยาวสุดที่สุดในบริเวณนี้