ตักบาตรวิถีผู้ไท

ตักบาตรวิถีผู้ไท น้อมใจสร้างกุศลใหญ่ถวายพ่อหลวง

ชาวผู้ไทบ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และหมู่บ้านใกล้เคียงแต่งกายชุดผู้ไท ชุดขาว ร่วมทำบุญตักบาตรวิถีผู้ไท บนถนนสายวัฒนธรรมบ้านคำชะอี ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมหน้าวัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อน้อมใจสร้างกุศลถวายพ่อหลวง และเป็นความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวของชาวผู้ไทบ้านคำชะอีของเรา