ต้นตระกูลสุวรรณไตรย์

ต้นตระกูลนี้อยู่ที่บ้านคำชะอี ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.นครพนม (ปัจจุบันคือจ.มุกดาหาร) เดิมเคยเป็นอาณาจักรส่วนหนึ่งของเมืองหนองสูง มีต้นสกุลคือ “พระสุวรรณะ” หรือ “สุวรรณโคตร” (ท้าวเสือ) อดีตเจ้าเมืองวัง ประเทศลาว อพยพไพร่พลชาวผู้ไทดำจำนวน 1,658 คน ประกอบด้วย ชาวเมืองวัง 852 คน ชาวเมืองคำอ้อคำเขียว 806 คน